» Pobaltí » Estonsko » Talin » Prohlídka

Prohlídka Talinu

1) Brána Viru a hradby

Je to jedna ze vstupních bran do města. Ulicí Müürivahe dojdeme k malebné části 1,85 km dlouhých městských hradeb s 18 věžemi, které se dochovaly z původních 27. Původní hradby vznikly v 1. pol. 14. st. Hradby byly vystavěny po r. 1500 a z velké části jsou v původním stavu. V 18. st. na nich proběhla ruská barokní přestavba. Vpravo stojí Hellemanova věž.

2) Kostel sv. Kateřiny

Kdysi to býval největší kostel v severní Evropě.

3) Dominikánský klášter

Byl založen v r. 1246 a uzavřen pak byl za reformace v r. 1524. Klášter byl pak přeměněn na zbrojnici a v r. 1531 vyhořel. Od té doby klášter chátral. V bývalé klášterní sýpce je dnes umístěna stylová Klášterní kavárna. Další budova má na klasicistní fasádě neobvyklý nápis: Zde jest vskutku dům Páně a brána nebes. Je to neobvyklý katolický kostel. V blízkosti kláštera bylo kdysi pohřebeno mnoho mnichů, proto je s domy v okolí, z nichž některé stojí přímo na hrobech nebo mají podlahy ve sklepích z náhrobních kamenů, spojena řada historek o strašidlech.

4) Pravoslavný chrám sv. Mikuláše Divotvůrce

Kostel byl postaven v r. 1820.

5) Náměstí Vana Turg

Staré tržiště je obklopeno skupinou působivých vysokých domů a skladišť z 15. – 17. st.

6) Radniční náměstí

Toto náměstí je centrem města. Od 11. st. se zde konaly trhy. Od r. 1441 se zde stavěly vánoční stromečky, které se nejdříve před vánocemi ozdobily a po jejich skončení spálily.

7) Radnice

Je to jediná dochovaná gotická radnice v severní Evropě. Byla dokončena v r. 1404. Na její věži připomínající minaret se točí větrná korouhvička Vana Toomas (Starý Tomáš), která hlídá Talin již od r. 1530. Podle legendy Tomáš z chudé rybářské rodiny v mládí vstoupil do městské stráže, stal se výborným střelcem, za statečnost v livornských válkách byl povýšen na praporečníka. V r. 1694 byl na náměstí (kameny do L) popraven kněz Panicke, který zabil servírku tyčí za to, že mu přinesla omeletu „tvrdou jak bota“.

8) Radniční lékárna

Na severní straně náměstí v č. 12 stojí Radniční lékárna. V r. 1422 se dostala do majetku města. Ve středověku ale připomínala spíše hokynářství. Prodával se zde tabák, sladkosti, koření, hrací karty, střelný prach, čepoval se zde klaret (ovocné víno s hřebíčkem a zázvorem).

9) Kostel sv. Ducha

Tento kostel má nejstarší kostelní zvon v Estonsku z r. 1433 a nejstarší pouliční hodiny v Talinu (300 let staré). První zmínka o kostele je z r. 1316. Poměrně nenápadná dvojlodní stavba skrývá velmi bohatý interiér s dřevěným oltářem od lübeckého mistra Bernta Notkeho z r. 1483, s vyřezávanými lavicemi ze 16. st. a renesanční kazatelnou ze 17. st., která je nejstarší dochovaná v Talinu.

10) Pikk tänav

Na sever k přístavu vede Dlouhá ulice, lemovaná středověkými domy německých kupců a šlechty, většinou z 15. st. V domě č. 17 z r. 1410, kde sídlila kdysi Velká Gilda, je nyní Estonské historické muzeum. Č. 20 patřilo cechu Knuta, č. 26 bratrstvu Černohlavců. Dům byl postaven v r. 1640, jedná se o jedinou renesanční stavbu v Talinu. Vstupní dveře patří k nejkrásnějším v Talinu. Č. 24 Olevistům neboli cechu sv. Olafa. Pod č. 71 se skrývají tři stejné středověké domy, Tři sestry. V č. 61 je nyní Ministerstvo vnitra, kdysi zde bylo sídlo velitelství KGB a také cely vězňů před deportací na Sibiř. Za sovětské moci se říkalo, že je to nejvyšší budova světa, neboť je z ní vidět Sibiř.

11) Oleviste

Kostel sv. Olafa byl zasvěcen norskému králi Olafovi II. Kostel byl vybudován ve 13. st., nejstarší zpráva je z r. 1267. Byl pak přestavován v 15. st. Interiéry jsou z 19. st. Jeho věž byla původně vysoká 140 metrů a byla ve své době nejvyšší věží v severní Evropě. Byla ale zničena při požáru v r. 1625 a dnes měří 125 metrů. Věž byla za sovětské éry využívána tajnou službou KGB jako skrýš pro vysílač.

12) Brána Suur Rannavärav

Velká pobřežní brána stojí na konci ulice Pikk tänav. Je spojena s věží Paks Margareeta, Tlustá Markéta, ze 16. st. Dolní část zdí je silná přes 3 metry. Jméno dostala věž podle děla. V l. 1830 – 1917 v ní bylo vězení, dnes je zde Námořní muzeum. Na baště vedle věže je pamětní deska na památku pasažérů a posádky trajektu Estonia, který se potopil při plavbě z Talinu do Stockholmu v září 1994.

13) Široká ulice (Lai tänav)

Na konci této ulice u hradeb stojí bývalý městský mlýn na koňský pohon, který se uváděl do provozu, když nepřítel obléhal město a byl nedostatek vody. Domy 23 a 29 mají původní fasádu z 15. – 17. st. V č. 29 dnes sídlí Přírodovědecké muzeum. Dům se jmenuje Hueckův, protože 250 let patřil kupecké rodině Huecků. Je považován za nejstrašidelnější dům v Talinu a váže se k němu mnoho historek. Většina se týká františkánského mnicha, který tu byl zavražděn v 15. st. Pod č. 23 je Městské divadlo. Č. 17 je bývalá stodola ze 17. st., dnes Muzeum užitého umění.

14) Hradby u Věžního náměstí

Zde se nachází nejdelší dochovaný úsek městských hradeb dolního města s 9 věžemi, z nichž 7 je řazeno kolem Věžního nám. Park na náměstí je součástí řetězu bašt vybudovaného Švédy okolo celého města, rybník Snelli je částí bývalého příkopu. Od rybníka je vidět mohutnost hradu Toompea. Schody Patkuli trepp vedou na plošinu Rahukohtu, jednu ze tří vyhlídek na hradě. Další vyhlídky jsou z ulice Toom-Kooli a Kohtu.

15) Toompea

Jedná se o zkomoleninu německého názvu Domberg čili Katedrální vrch. Je považován za pohřební mohylu bájného estonského hrdiny Kalevipoega. V eposu se o něm píše, že nikdy nebyl pohřben neboť ho bohové učinili strážcem brány pekla, odkud nesmělo zlo utéct. Horní město bylo sídlem šlechty, velká pevnost, neboli kruhová hradba kolem horního města, byla zřejmě vybudována už v 1. pol. 14. st. Z původního dánského hradu z r. 1219 se dnes nic nedochovalo. V l. 1227 – 1229 zde byl vybudován hrad řádu německých rytířů, ze kterého se dochovaly 3 ze 4 věží: Dlouhý Hermann, kde byla vyvěšována vlajka každého vládce Estonska, Panenská věž (Neitsitorn), která byla ve středověku vězením pro prostitutky, dnes je zde kavárna. Centrem hradu je Lossi plats (Hradní náměstí). Jeho dominantou je ruská pravoslavná katedrála Alexandra Něvského, postavená v r. 1900. Jedná se o největší kostel v Talinu a má také nejvíce zvonů - 11. Proti vstupu do katedrály sídlí Parlament

16) Dóm

Na Kostelním náměstí stojí Toomkirk, nejstarší kostel v pevninském Estonsku, který je katedrálou Panny Marie. Podle něho se jmenuje Katedrální vrch a ještě dnes se od něho rozbíhají toompejské ulice. Kostel založili Dánové v r. 1219, ve 14. st. byl goticky přestavován. Kostel byl přestavěn po požáru v r. 1684. Sloužil jako místo posledního odpočinku šlechty a uvnitř je řada pěkných tesaných náhrobků. V kostele je také pohřben vůdce stavovského povstání Jindřich Matyáš Thurn.

17) Dělová věž Kiek-in-de-Kök

Je to největší dělová věž, 46 metrů vysoká, má v průměru 20 metrů a zdi jsou 4 metry silné. Byla postavena v r. 1475. její jméno znamená v dolnoněmeckém nářečí Nakoukni do kuchyně, protože z horního patra bylo vidět celé dolní město. Dnes je zde muzeum městského opevnění, několik pater map, zbraní, obrázků a modelů Talinu z různých století. Před věží je umístěna dělová koule z livonské války v l. 1558 – 1583.

18) Lühike jalg (Krátká noha)

Z horního do dolního města klesá ulice Lühike jalg (Krátká noha). Je 80 metrů dlouhá s velmi příkrými schody. Dojde se po ní ke kostelu sv. Mikuláše.

19) Kostel sv. Mikuláše

Byl centrem německých kupců. Původní dřevěný kostel tu stál už v r. 1230. Velká část dnešní stavby pochází z 15. st., nyní je zde muzeum uměleckých děl z estonských středověkých kostelů a konají se tu varhanní koncerty. Nejvýznamnějším dílem je Tanec smrti od Bernta Notkeho z r. 1490. 7,5 metrový obraz je zlomkem většího díla. Hlavní oltář je z r. 1482, oltář Panny Marie z 15. st. patřil spolku Černohlavců.

20) Estonia monument

Památník stojí poblíž přístavu. Byl postaven na památku trajektu Estonia, který se potopil 1994 na cestě do Stockholmu. Zahynulo tehdy 850 lidí.

21) Rataskaevu tänav

Ulice Studničního kola je nejstarší ulicí v Talinu, je 700 let stará. R. 1375 zde již existovala obecní studna.
© 2006 Pobaltí.net: Litva - Lotyšsko - Estonsko