» Pobaltí » Litva

Litva

Litva je největší a nejjižnější z pobaltských států, může se pyšnit nezkaženou a rozmanitou přírodou. Od písečných dun na Kuršské kose až po pahorky a jezera Aukštatijského národního parku. Sami Litevci jsou strašně pyšní na to, že jsou Litevci i na svou zemi. Je to poznat na každém kroku, protože celá Litva je uklizená, nikde kolem silnic se neválejí odpadky. Litva je přímořským státem ve východní Evropě. Na západě tvoří hranici Litvy v délce 99 km pobřeží Baltského moře. Severní hranice s Lotyšskem měří 610 km, nejdelší hranice s Běloruskem na východě a jihu měří 724 km, jihozápadní hranice s Polskem 110 km a hranice s oddělenou částí Ruské federace 303 km. Na území Litvy leží ve vzdálenosti 26 km od Vilniusu geografický střed Evropy (54°54´ s.š., 25°19´ v.d.).

Všeobecné údaje o Litvě

Litva je svou rozlohou 65 300 km2 i počtem obyvatel 3,7 miliónu největší ze tří pobaltských republik. Z celkového počtu obyvatel je 81,3% Litevců, 8,4% Rusů, 7% Poláků, 1,5% Bělorusů a 1% Ukrajinců. Asi 2 milióny Litevců žijí mimo území Litvy, zejména v USA, Kanadě, Brazílii, Argentině, Německu a Polsku. ...více »

Historie Litvy

11. století - První písemná zmínka o Litvě. 13. století - První litevský král Mindaugas sjednotil místní kmenové náčelníky k rozdrcení livonských rytířů v bitvě u Saulé (1236) a vytvořil velkovévodství. 14. století - Velkovévoda Gediminas pozval evropské obchodníky do svého nového hlavního města Vilniusu (1323). Z obav před Germány na západě a Rusy na východě se velkovévoda Jogaila rozhodl posílit své postavení sňatkem, a proto se oženil s polskou korunní princeznou Jadvygou a konvertoval ke křesťanství. V letech 1386 - 1572 Jogailova dynastie vládla polsko-litevskému království. ...více »

Národní park Trakai

Trakai spojuje krásnou krajinu Litvy s národní historickou památkou. Staré Trakai se říkalo „město na vodě“. Leží na úzkém poloostrově ze všech stran obklopená vodou. V celém regionu se nachází na 200 jezer a jezírek. Největší z 61 jezer se jmenuje Galvé a je opředeno mnoha legendami. Jeho rozloha je 3,7 km2 (388 ha), hloubka až 47 metrů. 21 ostrovů a ostrůvků má své jméno, historii a někdy také svou pověst. ...více »

Vilnius

Hlavní a největší město Litvy Vilnius s 580 000 obyvateli leží mezi lesy a vrchy na soutoku řek Neris a Vilnelé. Svou atmosférou připomíná Prahu. Legenda vypráví, že kníže Gediminas měl jednou sen o lovu, při kterém uviděl na kopci železného vlka. Ráno si nechal sen vyložit a mudrcové mu řekli, že má na kopci vystavět hrad a pod ním město, což kníže také udělal. ...více »

Kaunas

Kaunas je druhé největší litevské město se 416 000 obyvateli. Název pochází ze starého litevského přídavného jména kaunus, nízký. Město je spojeno vodní cestou s pobřežím Baltského moře. Je zde rozvinutý průmysl, vysoké školy a několik divadel. ...více »

Križiu Kalnas (Hora křížů)

Hora křížů je jedno z nejvýznamnějších míst v Litvě. Na malém pahorku je postaveno několik tisíc křížů, které postupně plnily několik úloh: symbolizovaly utrpení Krista i prostých Litevců, byly vzdorem proti nepřejícímu sovětskému režimu. ...více »
© 2006 Pobaltí.net: Litva - Lotyšsko - Estonsko