» Pobaltí » Estonsko » Všeobecné údaje

Všeobecné údaje

Estonsko je nejmenší ze tří pobaltských republik. V Estonsku žije na ploše 45 000 km2 1,5 miliónu obyvatel. Z celkového počtu obyvatel je 64,2% Estonců, 28,7% Rusů, 2,7% Ukrajinců, 1,5% Bělorusů, 1% Finů. Úředním jazykem Estonska je estonština, dohovořit se lze také rusky a ukrajinsky. Oficiální měnou je estonská koruna. Jako hlavní typ náboženství převládá luteránské. Estonci patří k finské větvi ugrofinských národů, nejpříbuznější jsou s Finy, příbuznost s Maďary je pouze teoretická. Estonský jazyk patří na rozdíl od lotyštiny a litevštiny k finskobaltské větvi ugrofinských jazyků. Estonština je velmi podobná finštině. Jde o složitý jazyk, který má dnes tři základní dialekty. Drastická změna národnostního složení nastala po 2. sv. válce, kdy odešla většina Švédů a Němců a 210 000 Estonců uteklo do zahraničí nebo bylo deportováno na Sibiř nebo zabito. Do země přicházelo ruské obyvatelstvo, které osídlilo zejména velká města na severu země.

V Estonsku se nachází nejvyšší vrchol celého Pobaltí, 317,6 metru vysoký Suur Munamagi, s převýšením okolí asi 60 metrů. Estonsko je rovinatá země s průměrnou nadm. výškou 50 metrů, pouze desetina plochy leží nad 100 metrů nadm. výšky. Největší jezero je Čudské o rozloze 3500 km2 je páté největší v Evropě. Jinak se zde nachází celkem více než 1400 jezer.

Téměř všechna jezera Estonska jsou ledovcového původu a celkově zaujímají 4,7% rozlohy země. Také řek je v Estonsku hodně, celkem 7378, ale jsou velmi krátké. Pobřeží Estonska je velmi členité s mnoha ostrovy a měří 3794 km. Ostrovy tvoří téměř desetinu plochy země. Na celém estonském území je velmi dobře patrný velký vliv činnosti ledovců. Jsou tu podlouhlá návrší s plochými vrcholky, která vznikla z naplavenin ledovcových řek. Údolí mezi návršími jsou často vyplněna jezery. Ledovce po sobě také zanechaly bludné kameny, které jsou vysoké až 8 metrů. Život země vždy velmi ovlivňovalo moře. Ve Finském zálivu je hluboké až 170 metrů, v Rižském zálivu 53 metrů. Má také několik mělčin, hlavní jsou nedaleko Talinu a u ostrova Muhu. Moře zamrzá v zimě jen na krátkou dobu, v Talinu na 1,5 měsíce.

Po osamostatnění Estonska se největšími obchodními partnery staly země EU, na které připadá 51% exportu a 66% importu. Největšími obchodními partnery byly Finsko, Švédsko, Rusko, Lotyšsko a Německo. Nejvýznamnějším nerostným bohatstvím země je hořlavá břidlice. Zásoby se táhnou 100 km po obou stranách železniční trati z Talinu do Petrohradu. Zpracování nerostů patří k nejvýznamnějším hospodářským odvětvím. Země je neobyčejně bohatá na spodní vodu.

Největším průmyslovým odvětvím je těžba a zpracování hořlavých břidlic, na kterém je závislý chemický a energetický průmysl. Z břidlic se vyrábějí paliva, ale také síra, líh, dehty, suroviny pro výrobu umělých hmot a pro lékárenský průmysl.

Zemědělství je přibližně z poloviny zaměřeno na rostlinnou a z poloviny na živočišnou výrobu. Výroba mas, zpracování ryb a mléka tvoří 58% potravinářské výroby. Třetina zemědělské produkce se vyváží do Ruska.

Historie Estonska

© 2006 Pobaltí.net: Litva - Lotyšsko - Estonsko