» Pobaltí » Lotyšsko » Všeobecné údaje

Všeobecné údaje o Lotyšsku

Lotyšsko je rozlohou 64 589 km2 a počtem obyvatel 2,43 miliónu prostřední ze tří pobaltských republik. Z celkového počtu obyvatel je 57,1% Lotyšů, 29,5% Rusů, 4,10 Bělorusů, 2,7% Ukrajinců, 2,5% Poláků a 2,3% Litevců. Největším a hlavním městem je Riga se 790 000 obyvateli. Z náboženství převládají tři hlavní směry křesťanství: luteránské, římsko-katolické a ruské ortodoxní. Úředním jazykem je lotyština, hovoří se i litevsky a rusky. Oficiální měnou le Lat se 100 sentimy. Lotyšsko je parlamentním demokratickým státem, který získal nezávislost na Sovětském Svazu 6. září 1991.

Povrch Lotyšska je převážně rovinatý, více než polovina země má nadm. výšku menší než 100 metrů. Nejvyšší vrchol je Gaiziňkalns, 311,5 mnm. ve středu země. Země je porostlá zejména jehličnatými lesy, které zaujímají 43% plochy země. 100 povrchu zabírají rašelinné močály. Nejdelšími řekami Lotyšska jsou Gauja (460 km) a Daugava (357 km v Lotyšsku). Jinak se v této zemi nachází 3000 jezer a 12 000 řek.

Podnebí je přechodné mezi přímořským na západě a vnitrozemským na východě země. Léta jsou mírná, zato zimy bývají velmi studené. Průměrná červencová teplota je 16,7°C, únorová –4,9°C. Po celý rok jsou časté srážky. Přístavy Riga, Liepája a Ventspils nezamrzají.

Díky nepříliš intenzivnímu zemědělství zůstaly v zemi zachovány dobré podmínky pro život divokých zvířat. Žije zde 9000 párů bílých čápů, běžné jsou sluky, volavky, datli. V rozsáhlých lesích žije asi 8700 losů, 800 vlků, 4000 vyder, 50 000 bobrů, velké množství vysoké zvěře, kanců, lišek, kun. Žije zde také 500 rysů.

Národní hospodářství je stejně jako v ostatních pobaltských republikách postiženo rozpadem Sovětského svazu a snížením možností odbytu. První zlepšení se projevila v r. 1996. Nerostné zdroje Lotyšska jsou omezené, těží se pouze suroviny pro stavebnictví (vápenec, jíl, kámen, štěrk a písek). Dalším přírodním zdrojem je rašelina. Strojírenství zaměstnává nejvíce pracovníků ze všech průmyslových odvětví. Vzhledem k bohatství lesů jsou v Lotyšsku také rozvinuty těžba dřeva, dřevozpracující průmysl včetně výroby nábytku a průmysl papírenský.

Zemědělství je tradičně důležitým odvětvím ekonomiky a zaměstnává významnou část obyvatelstva. Hlavními produkty jsou mléko, maso, vejce, obilí, brambory, zelenina a ryby. Velká část zemědělství připadá na malé rodinné farmy, které ale mají nedostatek prostředků na nákup moderní techniky a celkovou modernizaci zemědělské výroby. Významným odvětvím je rybolov a umělý chov ryb.

© 2006 Pobaltí.net: Litva - Lotyšsko - Estonsko